Отвори врати първата в Северна България PCR лаборатория