Депутатите обсъждат промени в Застрахователния кодекс, свързани с приемането на еврото