Дончев: Няма данни за грубо опорочаване на изборния процес