Бизнес, театър и пътешествия: историята на Велизар Величков