Доброволци правят комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието