Коджабашев: Тръгвам по нелек път, но съм го вървял дълги години