Пред очите на съдията Моци почти скъса фланелката на Райнов