Петков: Още днес смятаме да влезем в разговори с другите лидери