Спецпрокуратурата взе мерки за незабавна защита на свидетел по "Суджукгейт"