СЛЕД АВАРИЯТА: Продължава ремонтът на газовата връзка