ШАНС ЗА ЖИВОТ: 100 000 евро са нужни за спасяването на 5-месечната Димана