Училището в Рибново не може да побере децата от района