Голямо количество масло създаде транспортен хаос в София