Планира се реновиране на \"Армията\" - не и разширяване