Без силен шум от 23.00 до 8.00 часа, реши парламентът