Вятър събори човек на земята в Холандия и преобърна камион