Завърши строителството на подводния участък на „Турски поток”