Места, които са опасни за посещение, след като започнаха да отпускат мерките