КЛЕЙМОТО "ЗАПРЕЩЕНИЕ": 8000 души в България без право на работа и личен живот