3000 свободни артисти ще бъдат подпомогнати с близо 12 млн. лв.