Проверки по магазините за спазване на противоепидемичните мерки