ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 650 лв. за неприетите в детска градина и ясла деца в София