Предприятия в страната спират работа или намаляват мощностите заради високите цени на тока