Нейнски: България може да бъде посредник в отношенията между Турция и ЕС