Какво се случва с малката Мария, изоставена от родителите си в болница