Гюров: Отговорността да намери балансирано решение е в ръцете на президента