ПОДАДЕНА РЪКА: Абитуриенти помагат на любимата си учителка