РЕСТАРТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: В училище с маска, без смесване на класовете