Какви са очакванията от срещата на лидерите на НАТО?