Д-р Любомир Канов: България се държи уместно спрямо Русия