Зарица Динкова: Страната ни остава сигурна дестинация. Уикенд туризмът е все по-популярен сред чужде