Остра критика от съдиите към приетите поправки в Конституцията