Какви са очакванията на управляващите от Коалиционния съвет