Експерт: 20 жизненоважни храни могат да бъдат купени с МРЗ в Румъния 15 пъти, а в България 8,2 пъти