Повече ли работят служителите, които не ползват почивка за цигара?