Димитров: Бежанците доброволно трябва да приемат християнството