От политиката до театралната сцена: Историята на Васил Самарски