ЗАЕДНО В БЕДАТА: Ученици помагат на свой приятел да събере живота си