Международната агенция по енергетика: Европа трябва незабавно да намали потреблението на газ