СРИВЪТ НА ПАУНДА: Загуби за работещите българи на Острова, печелят студентите