Политически неизвестни преди подписването на коалиционно споразумение