Политика и спорт - превърнаха ли се стадионите в арена на сблъсък между идеологии?