Сийка Милева: Затвърждава се тенденцията за намаляване на престъпността у нас