ИПИ: COVID 19 задълбочи тенденциите на икономически различия между отделните региони у нас