Гложенски манастир - храмът на св. Георги Победоносец