„Дилър на реалности“ – социална фантастика или пътека към сбъдване?