РАЗСЛЕДВАНЕ: Повишиха очен лекар, уличен в източване на НЗОК, в национален консултант