Температурите падат с до 25 градуса в края на седмицата