Европейските страни се стремят да смекчат покачването на енерго цените