Аплодисменти за българските медици, фармацевти, лекари, сестри, санитари